Příspěvky > Příspěvky

Příspěvky

 1x týdně

1500,- Kč /pololetí     sleva v termínu  (-80) 

 2x týdně

2 200,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (100)

 3x a více týdně

2500,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (-150)

 Sourozenecké slevy: 1. dítě - plná platba

       2. dítě - při jednom tréninku týdně 100,- Kč

při dvou trénincích týdně  200,- Kč

3. dítě - individuální domluva s vedením školy

Platba: 

1)u zápisu,

2)na účet TK Luna 1020371399/0800  

VS - rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte.

Splatnost :

  1. pololetí - 30. 9. 
  2. pololetí - 28. 2.

V tomto termínu platí sleva. (Částka uvedená v závorkách). Po termínu se hradí plná částka. Hraďte najednou za celé pololetí. 

Bez slevy lze  za dané pololetí zaplatít za 1. pol. do konce října a za druhé pol. do konce března. Později však hrozí vyloučení, pokud rodiče řádně nevysvětlí vedení školy zpoždění platby.