PODPORUJE NÁS
FOND ÚSTECKÉHO KRAJESponzorují nás

Minipivovar Domov

Potraviny Central - Jaromír a Helena Suchanovi

Město Louny

Obec Černčice

ZÁPIS 2020-21

1. 9. 2020                            9.00 – 18.00 hod. Louny autobusák 1. patro.                                 

2.9. 2020                           11.00  - 18.00 hod. Černčice nad samoobsluhou Jednoty COOP

5.a 6. 9. 2020                                             výstaviště Louny                                                                 

                                            v rámci výstavy Člověk v přírodě - letní kino 13.- 14 hodin            

 Pro stávájící žáky platí pro 1. pololetí sleva za minulé pololetí postižené Covidem 500 korun, pokud bude platba proveden v termínu.                                                                                   

Vážení rodiče, milí žáci,

Dobrý den, milí návštěvníci, milí rodiče a milé děti, 

vítejte v taneční škole Luna. Pokud se rozhodnete začít u nás tančit, bude se Vám věnovat tým kvalifikovaných trenérů s mnohaletými zkušenostmi a jasnou koncepcí vedoucí k výchově kvalitních tanečníků připravených ke studiu na konzervatoři, ale i možností tančit pouze na rekreační úrovni.

Kdo nestihl zápis, může se hlásit kdykoli přímo na trénincích jednotlivých oborů nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 720 117 201 v dopoledních hodinách.

Těšíme se na Vás.

 Příspěvky:

 1x týdně přípravky

1 100,- Kč /pololetí     sleva v termínu  (-100)

1 000,- Kč 

 2x týdně

2 000,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (-200) 1800,- Kč

 3x a více týdně

2500,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (-300)

2200,- Kč

 

Platba příspěvků 

1) u zápisu - platí sleva + dáreček

2) na účet TK Luna 1020371399/0800, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.

Splatnost příspěvků je :

  1. pololetí - 30. 9.  - v tomto termínu platí sleva

  2. pololetí - 28. 2.   - v tomto termínu platí sleva

V tomto termínu platí sleva. (Částka uvedená v závorkách). Po termínu se hradí plná částka. Příspěvky hraďte najednou za celé pololetí. 

Bez slevy lze  za dané pololetí zaplatít za 1. pol. do konce října a za druhé pol. do konce března. Později nebudou děti moci školu navštěvovat, pokud rodiče řádně nevysvětlí vedení školy zpoždění platby.

Disciplíny:

Danse Musical:       5 – 15 let – NOVINKA !!!!   Mgr. Jana Stehlíková

Pidi přípravka:                  děti od 3 let Dita Formánková

Mini přípravka                  děti od 5ti let    Marcela Zmatlíková               

Danse Klasique:               BALET Préparatif  6 -7 let Dita Formánková

                                             BALET Advancée  8 – 11 let BcA. Miroslav Stehlík

Danse Moderne:               12 – 15 let Olena Nazaruk

Orientální tance:              Přípravka 6 – 7 let Mgr. Jana Stehlíková

                                             Děti: 8 – 11 let Arina Emelina

                                             Junioři: 12 – 15 let Lenka Miltová

                                             mládež : od 16 let Lenka Miltová

      dospělí a senioři  Mgr. Jana Stehlíková

Latinské a karibské tance

nepárové:       přípravka 6 – 7 let Mgr. Jana Stehlíková

                                                Děti:    8 – 11 let Gabriela Henzlová

                                                Junioři:  12 – 15 let Michaela Henzlová

                                                Dospělí: od 16 let Gabriela Henzlová

Společenský tanec párový:Děti: 6 – 11 let Mgr. Jana Stehlíková

                                                 Junioři: 2 – 15 let Mgr. Jana Stehlíková, Martin Klemeš

                                                 Dospělí: od 16 let                Mgr. Jana Stehlíková