Dobrý den, milí návštěvníci, milí rodiče a milé děti, 

vítejte v taneční škole Luna. Pokud se rozhodnete začít u nás tančit, bude se Vám věnovat tým kvalifikovaných trenérů s mnohaletými zkušenostmi a jasnou koncepcí vedoucí k výchově kvalitních tanečníků připravených ke studiu na konzervatoři, ale i možností tančit pouze na rekreační úrovni.

Naše prostory  jsou zrekonstruované a v Lounech je k dispozici také malý krámek, kde si  můžete zakoupit taneční potřeby a nemusíte je nikde shánět. Navíc za dostupné ceny.

Kdo nestihl zápis, může se hlásit kdykoli přímo na trénincích jednotlivých oborů nebo po telefonické domluvě na telefonním čísle 720 117 201 v dopoledních hodinách.

Těšíme se na Vás

Tým TK Luna

Příspěvky:

 1x týdně

1500,- Kč /pololetí     sleva v termínu  (-80) 

 2x týdně

2 200,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (100)

 3x a více týdně

2500,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (-150)

 

Platba příspěvků 

1) u zápisu

2) na účet TK Luna 1020371399/0800, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.

Splatnost příspěvků je :

  1. pololetí - 30. 9.  - v tomto termínu platí sleva

  2. pololetí - 28. 2.   - v tomto termínu platí sleva

V tomto termínu platí sleva. (Částka uvedená v závorkách). Po termínu se hradí plná částka. Příspěvky hraďte najednou za celé pololetí. 

Bez slevy lze  za dané pololetí zaplatít za 1. pol. do konce října a za druhé pol. do konce března. Později nebudou děti moci školu navštěvovat, pokud rodiče řádně nevysvětlí vedení školy zpoždění platby.

Disciplíny:

Věk Kategorie Disciplína
4-6 školička bez zaměření
7-8 mini bez zaměření
9-11 děti 

společenský tanec

latina

show

orient

moderní balet a jazz

12-15 junioři 

společenský tanec

latina

orient

moderní balet a jazz

16-99

mládež

dospělí

senioři

společenský tanec

latina

orient

moderní balet a jazz

   

Více informacích o jednotlivých disciplínách najdete ZDE.